Nhà trường
MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN TẬN TỤY

Tiệc chia tay Cô Lê Thị Tuyết Vân - giáo viên bộ môn Văn của nhà trường

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Công đoàn trường THCS Nguyễn Trãi quận Ô Môn trong nhiệm kỳ 2012-2017, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2022....