Hoạt động Đội
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC HỘI THI BAY CAO TIẾNG HÁT ƯỚC MƠ LẦN 2, 18/10/2018

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường. Nhằm lập thành tích chào mừng ngày...

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐOÀN VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, KẾT CÁC DÂN TỘC

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn kết các dân tộc, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2018

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH - TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI - NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018 Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách năm học 2018 - 2019

HỘI THI "TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH" NĂM HỌC 2017 - 2018

Dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi, sáng ngày 25/10/2017 bộ phận thư viện....