Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 8032
Tin tức - Sự kiện

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Nhà trường
Quay lại

Chiến lược phát triển nhà trường

Ngày 06/03/2018, 07:27

   PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG  

GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 
   

 

 

 A. CĂN CỨ XUẤT PHÁT:

          Nhằm đáp ứng sự phát triển chung về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, của địa phương, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 Phấn đấu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi giữ vững thành quả trường đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đạt theo kế hoạch. Ban giám hiệu chủ động chỉ đạo, tham mưu cấp trên đào tạo cán bộ giáo viên và nhân viên đạt chuẩn đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; đồng thời nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020, kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011-2015, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng các trường THCS trong quận Ô Môn xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.

 


Đảng - Đoàn thể

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi, sáng...