Thông báo
Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 32200
Tin tức - Sự kiện
Nhà trường
Đảng - Đoàn thể
Quay lại

Bản tin chi bộ

Ngày 24/04/2022, 19:57

Chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức họp chi bộ hàng tháng nhằm thông qua Nghị quyết của tháng. Ngày 9/3/2022, chi bộ trường THCS Nguyễn Trãi cũng đã tổ chức họp chi bộ tháng 3/2022. Ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 2/2022 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết tháng 3/2022, chi bộ còn trao quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí La Mỹ Hảo. Qua thời gian thử thách đồng chí Hảo xứng đáng chính thức bước vào hàng ngũ của Đảng.