Quay lại

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020

Ngày 06/03/2018, 07:36

   PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG  

GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 
 
 

 

 

A. CĂN CỨ XUẤT PHÁT:

          Nhằm đáp ứng sự phát triển chung về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, của địa phương, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 Phấn đấu Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi giữ vững thành quả trường đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đạt theo kế hoạch. Ban giám hiệu chủ động chỉ đạo, tham mưu cấp trên đào tạo cán bộ giáo viên và nhân viên đạt chuẩn đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; đồng thời nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020, kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011-2015, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cùng các trường THCS trong quận Ô Môn xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi toạ lạc địa chỉ số 300 khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

I. Môi trường bên trong:

1. Môt vài số liệu năm học 2015-2016:

a. Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.

Tổng số CB, GV, NV: 79. Trong đó: CBQL: 03; GV: 69; NV: 07

+ Giáo viên


2. Điểm mạnh, điểm yếu:

a. Điểm mạnh

- Hội đồng nhà trường là một tập thể đồng thuận, đoàn kết. Ban Giám hiệu chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên là một tập thể gắn bó, luôn chia sẽ giúp đở nhau trong thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt.

- Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định, nâng cao chất lượng qua từng năm học.

- Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”,  PHHS trên địa bàn tin tưởng an tâm gửi con em vào học tại trường.

b. Điểm yếu

- Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm nghỉ hưu đồng loạt; đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề, cần phải có thời gian rèn luyện để nâng cao tay nghề, bên cạnh đó còn một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới.

- Chất lượng học sinh giỏi bộ môn chưa đồng đều.

II. Môi trường bên ngoài:

1. Thời cơ:

- Đảng và Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục.

- Trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn

- Yêu cầu về chất lượng giáo dục của học sinh và phụ huynh học sinh ngày càng cao. Phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho con em được học tập.

- Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cựu học sinh và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.

- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học ngày càng có hiệu quả. Phòng bộ môn, phòng vi tính, thư viện đều đạt chuẩn.

2. Thách thức:

- Trong thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

- Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục giữa các trường trong quận. Từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.

III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015.

1. Mặt đạt được:

- Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

- Giúp học sinh tạo dựng được động cơ, thái độ học tập tốt, chủ động và tự tin trong học tập, có kỉ cương và nề nếp, biết hợp tác và tôn trọng mọi người.

- 100% Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều giáo viên tích cực tham gia học tập Đại học.

- Giáo viên tích cực đổi mới quản lý lớp học bằng phương pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Trong các năm học gần đây phong trào mũi nhọn của trường luôn giữ vững.

- Hiệu suất đào tạo các khóa học đạt trên 84%.

Nguyên nhân khách quan:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND phường Thới An và của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn trong công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường.

- Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực và phẩm chất.

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, tích cực trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỉ luật của học sinh.

- Hội đồng nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực và công tác giáo dục đạo đức, kỉ luật cho học sinh.

2. Mặt chưa đạt được:

- Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi còn thấp so với mặt bằng chung của Quận.

- Số học sinh bỏ địa phương theo cha mẹ làm ăn xa còn nhiều; số học sinh giỏi bộ môn đạt giải cấp thành phố có năm còn chưa cao.

*Nguyên nhân khách quan:

- Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo mưu sinh nên không quan tâm đến việc học tập của con em.

- Do ảnh hưởng sinh hoạt của gia đình một ít học sinh chưa thật sự chú tâm vào việc học.

* Nguyên nhân chủ quan:

 Một số ít học sinh có ý thức học tập kém và chưa có ý thức hợp tác với giáo viên trong quá trình học tập.

3. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:

- Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, thực hiện theo hướng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng. Đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.

- Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và công tác quản lý.

- Xây dựng các quan hệ  giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hành động đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.

C. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

I. Sứ mệnh:

Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân. Làm cho mọi học sinh đều thấy rằng: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

II. Tầm nhìn:

Đến năm 2020 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi sẽ trở thành một trong những trường đứng trong tốp những trường có chất lượng cao mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ, nhân cách.

III. Gíá trị cốt lõi:

- Tư tưởng vững vàng, có định hướng nghề nghiệp tương lai;

- Biết vượt khó, chăm chỉ trong học tập;

- Luôn kiên trì, nhẫn nại và sẵn sàng sẽ chia;

- Có lối sống lành mạnh, trung thực và ứng xử tốt trong mọi tình huống;

- Không ngừng rèn luyện cơ thể để nâng cao thể chất, tinh thần.

IV. Phương châm hành động:

Xây dựng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hiệu quả”

D. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

I. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và khu vực.

 Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

II. Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2016 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi hoàn thành tái công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm học 2017-2018 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp 3, khẳng định được chất lượng giáo dục của trường.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Trường Điển hình tiên tiến – nhận cờ thi đua của khối.

+ Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

1. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

Trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng đáp ứng  yêu cầu đổi mới.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

- Phấn đấu 95% giáo viên đạt trên chuẩn.

- 100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.

- 100% giáo viên đạt trình độ A, B Tin học và ngoại ngữ.

- 100% giáo viên đảng viên đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

- Phấn đấu có 30% giáo viên đạt GV Giỏi cấp trường, 20% GV Giỏi cấp Quận, 10% GV giỏi cấp Thành phố.

- 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về học sinh:

Trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về học sinh như sau:

a. Qui mô: Số lớp học trung bình: 31lớp - Số học sinh khoản: 1155 học sinh.

 

Năm học

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tổng số

Ghi chú

TS

HS

TS

HS

TS

HS

TS

HS

TS

HS

 

2015-2016

07

263

07

230

08

289

07

266

29

1048

 

2016-2017

09

298

07

261

07

230

08

289

31

1078

 

2017-2018

09

339

08

288

07

257

07

271

31

1155

 

2018-2019

08

309

09

339

08

288

07

257

32

1193

 

2019-2020

09

370

08

309

09

339

08

288

34

1306

 

b. Chất lượng học tập:

- Trên 72% học lực khá, giỏi (trong đó có 35% học lực giỏi).

- Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 3%.

- 100% học sinh tốt nghiệp THCS.

- Vào lớp 10 công lập: Từ 85 % trở lên.

- Thi học sinh giỏi cấp thành phố đạt kết quả chỉ tiêu giao.

c. Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:

- Chất lượng đạo đức: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

- Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.

3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

Trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:

- Sắp xếp phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ  dạy, học và làm việc đạt chuẩn. 

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng bộ môn được trang bị nâng cấp đúng tiêu chuẩn theo hướng hiện đại.

- 100% phòng học có đủ bàn ghế đạt chuẩn.

- Xây dựng môi trường sư phạm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Đ. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC:

 I. Phát triển số lượng:

 - Triển khai trong hội đồng nhà trường: Luật giáo dục, Điều lệ trường Trung học, các văn bản của lãnh đạo Ngành, lãnh đạo địa phương.

 - Đưa tiêu chí sĩ số vào tiêu chuẩn thi đua.

          - Hàng ngày lấy sĩ số học sinh các lớp. Có biện pháp với HS trốn tiết, nghỉ không phép. Cộng điểm thi đua cho GVCN duy trì sĩ số đạt chỉ tiêu.

          - Nhận xét đánh giá hàng tháng trong họp HĐ nhà trường.

          - Nắm chặt số lượng học sinh trong độ tuổi ở địa phương, so sánh, đối chiếu với số lượng năm qua, lên kế hoạch huy động, vận động. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khu vực huy động, vận động có hiệu quả.

II. Chất lượng giáo dục:

- Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học giáo dục trung học của sở Giáo dục và Đào tạo, của phòng Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường.

           - Thông qua kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Ban giám hiệu họp cùng cốt cán phân công và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận.

           - Lên kế hoạch kiểm tra đánh giá thực hiện theo định kỳ.

             - Xây dựng tiêu chí thi đua có cộng điểm cho các GV tham gia phong trào mũi nhọn đạt kết quả.

 - Nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.

1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành.

- Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.

- Phổ cập giáo dục và hoàn thành phổ cập bậc trung học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, xác định trọng tâm bài giảng, chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình môn học, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo cấp trường và cấp quận.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.

- Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy có chất lượng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh.

III. Xây dựng nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:

- Triển khai các Điều lệ, các Chỉ thị, các văn bản về chuẩn cán bộ, giáo viên nhân viên đối với trường đạt chuẩn quốc gia. Định hướng trong cốt cán nhân sự kế cận, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp.

          - Tăng cường dự giờ GVG để góp ý hoàn thiện, tạo nguồn về sau.

            - Kiểm tra, nhận xét, đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên theo kế hoạch. Đặc biệt tích cực dự giờ đột xuất giáo viên.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với  nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

IV. Xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường thiết bị dạy học:

            - Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.

- Tham mưu với Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Quận Ô Môn xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình còn thiếu theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Tăng cường trồng thêm cây xanh xung quanh trường. Phân công các lớp chăm bón các bồn hoa trước lớp, lao động vệ sinh theo khu vực giữ xanh trường đẹp lớp.

          - Hàng ngày tổ chức phối hợp đoàn đội, văn phòng kiểm tra lớp học thân thiện các lớp. Trong sinh hoạt chào cờ hàng tuần có nhận xét, đánh giá.

            - Có sơ kết hàng tháng trong họp hội đồng và sơ kết HK, cuối năm có tổng kết thi đua khen thưởng.

- Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đồ dùng dạy học, sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

V. Thực hiện huy động xã hội hóa giáo dục:

- Tổ chức quán triệt văn bản của cấp trên trong họp cha mẹ học sinh đầu năm học. Tích cực quan hệ vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ tập, viết, xe đạp, quần áo,… cho học sinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

           - Liên lạc cựu học sinh vận động hỗ trợ tiền, dụng cụ học tập.

           - Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội để huy động nhiều nguồn lực cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

           - Thường xuyên quan hệ với đoàn thể khu vực và ban đại diện cha mẹ học sinh cùng chia sẻ giáo dục thế hệ tương lai.

          - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường

VI. Tổ chức và quản lý:

- Triển khai trong hội đồng nhà trường Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, các Chỉ thị, Thông tư và văn bản chỉ đạo của Ngành……,các Luật có liên quan

- Xây dựng các kế hoạch theo qui định, xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ...

           - Hàng tháng tổ chức nhận xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

           - Họp BGH và cốt cán tìm các giải pháp khắc phục những hạn chế.

             - Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết đồng thuận cùng sẽ chia hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.

- Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.

- Phối hợp chặt chẽ, gắn bó với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, khu vực, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

- Luôn lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác.

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

- Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

- Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

- Hàng năm rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:

- Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.

- Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:

- Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

- Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.

4. Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.

5. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

- Phối hợp với nhà trường giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh thực hiện tốt Điều lệ, nội quy và các quy định của trường; các giá trị trong chiến lược

- Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu hàng năm và các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

E. KẾT LUẬN:

Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi giai đoạn 2016-2020”./.

 

                                                        Thới An, ngày 19  tháng 10  năm 2016

   BÍ THƯ CHI BỘ                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

    CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                   BAN ĐẠI DIỆN CMHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG                   PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN

 

 

 

 


Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 29616
Tin tức - Sự kiện

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Nhà trường

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Đảng - Đoàn thể

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi, sáng...