Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 25073
Tin tức - Sự kiện

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Nhà trường

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Đảng - Đoàn thể

Nhằm thực hiện, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn...

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban...

Dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi, sáng...