Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trương Thanh Sơn

Hiệu trưởng

 

2

Trần Văn Thắng

Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng

 

3

Lương Ngọc Thiện

Phó Hiệu trưởng

 

4

Hồ Thị Bé

Chủ tịch công đoàn

 

5

Trần Thị Phượng

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn – Mỹ thuật – Âm nhạc

 

6

Huỳnh Xuân Hồng

Tổ trưởng tổ Lịch sử - Địa lí – Giáo dục công dân

 

7

Dương Thị Anh Thủy

Tổ trưởng tổ Sinh học – Thể dục

 

8

Hà Hữu Cư

Tổ trưởng tổ Hóa học – Vật lí – Công nghệ

 

9

Nguyễn Minh Dũng

Tổ trưởng tổ Toán học – Tin học

 

10

Trần Thị Mỹ Hằng

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh