Kế hoạch
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI ĐOÀN VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, KẾT CÁC DÂN TỘC

Hưởng ứng ngày Hội văn hóa, thể thao du lịch quận Ô Môn - Đại đoàn kết các dân tộc, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2018

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH - TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI - NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động thư viện, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018 Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách năm học 2018 - 2019