Hoạt động Đảng
Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2016, Trường THCS Kim Đồng đã tổ chức kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.