Giới thiệu

 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

 

            - Tên trường: THCS Nguyễn Trãi

            - Địa chỉ:  KV. Thới Trinh C – phường Thới An – Quận Ô Môn – TP. Cần Thơ.

            - Năm thành lập: 1980

            - Hiệu trưởng qua các giai đoạn:

                        1/ Bà: Trần Thị Duyên (1980-2004)

                        2/ Ông: Trương Thanh Sơn (2004-2016)           

            - Tổng số CB-GV-NV: 79

            - Số lớp:  31 lớp

            - Số học sinh hiện nay: 1152

            - Thành tích tập thể:

+ Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2009-2010)

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm học 2010-2011)

+ Tập thể lao động tiên tiến (2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008)

+ Tập thể lao động xuất sắc (2008-2013)

+ Tập thể lao động tiên tiến (2013-2014)

+ Tập thể lao động xuất sắc (2014-2015)

            - Cá nhân nổi bật trong năm qua:

                        + Nhà giáo ưu tú:

                        + Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

                        + Bằng khen BGD:

                        + Bằng khen UBNDTP: 6 người.

                        + GVG Quận: 12 người

                        + GVG cấp TP:

            - Hình thức: Tự học, nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn…Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hoạt động, phong trào do trường, PGD, Sở tổ chức, …