Chi tiết tin
Quay lại

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Ngày 15/08/2017, 14:32
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Công đoàn trường THCS Nguyễn Trãi quận Ô Môn trong nhiệm kỳ 2012-2017, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2022....

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Công đoàn trường THCS Nguyễn Trãi quận Ô Môn trong nhiệm kỳ 2012-2017, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2022; được sự thống nhất và chỉ đạo của Chi ủy trường THCS Nguyễn Trãi, chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục quận Ô Môn, sáng ngày 12/8/2017, Công đoàn trường THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục quận Ô Môn cùng 79 công đoàn viên trường THCS Nguyễn Trãi.

Ở nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn trường đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn. Hoạt động Công đoàn luôn giữ vững và phát triển, đặc biệt là tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, Nhà nước, ngành, Công đoàn cấp trên. Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động xã hội. Công đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả công tác trọng tâm, đã động viên công đoàn viên khắc phục khó khăn yên tâm công tác, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả:5 năm liền đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã thảo luận đề ra Nghị quyết, thống nhất xây dựng kế hoạch,  thực hiện các nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 7 đồng chí và các chức danh.

Để thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị:

Một là Ban chấp hành mới phải tập trung bàn biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có những giải pháp tối ưu để chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho CB, GV, CNV.

Hai là Công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường tham gia sắp xếp, tổ chức cải cách hành chính, đảm bảo đủ, đúng, kịp thời chế độ chính sách, qui chế dân chủ và tham gia quản lý đơn vị.

Ba là Công đoàn cùng với nhà trường tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành, đảm bảo việc thực hiện tốt “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Tích cực phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tốt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nhà giáo trong hoạt động công đoàn.

Bốn là vận động tốt đội ngũ CB, GV, CNV tham gia thực hiện công tác chuyên môn. Tìm giải pháp tốt nhất để thực hiện hiệu quả các công tác trọng tâm, phong trào mũi nhọn nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ cho mỗi năm học.

Năm là duy trì, cũng cố, xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ, có những biện pháp thiết thực để giúp CB, GV, CNV vượt qua những khó khăn, mất mác, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhằm giúp CB, GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trung Nguyên – Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ mới thay mặt Ban chấp hành Công đoàn trường tiếp nhận  ý kiến chỉ đạo và hứa hẹn thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra, phấn đấu duy trì, giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Ba